bini

ביני אשכנזי

להזמנת הרצאה

כתב המשפט של וואלה! ומרצה למשפטים.
במהלך עבודתו חשף לראשונה מסמכים פנימיים מהועדה לבחירת שופטים וגילה כיצד ממנים שופטים בישראל. כיסה פרשות שחיתות רבות.
מכסה באופן שוטף את דיונים רבים בבג״ץ.
בנוסף, לעבודתו בוואלה! ביני אשכנזי מרצה למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל ומרצה לתקשורת ודוקטורנט למשפטים באוניברסיטת רייכמן.