121

מעין דורי

להזמנת הרצאה

אדריכלית מרצה ודוגמנית.
נעה וחוקרת על הטווח שבין המרחב הפיזי למרחבי הנפש, מקדמת דימוי גוף חיובי (שוביזם), מתמקדת באור וסוללת את הדרך.