למה אנחנו משלמים יותר על מה שרק לפני חודשיים שילמנו עליו פחות?
גל התייקרות המחירים ביחד עם יוקר המחיה ויוקר הדיור משפיע כמעט על כולנו.
השאלה הגדולה היא – מה קרה? ואיך אפשר לפתור את בעיית יוקר המחיה?
בהרצאה סוקר ביני אשכנזי את הסיבות ליוקר המחיה בישראל ונציע פתרונות אפשריים.