האתגרים הגדולים של דת ומדינה בישראל.
כאשר ליווה ביני אשכנזי חבר לבית הדין לגיור, הוציאו את כולם החוצה ושאלו אותו: ״עם יד על הלב – הוא ישמור מצוות?״ השאלה הזאת מלווה אותו עד היום..
האם אנחנו יהודים? או דמוקרטים?
האם זה בכלל יכול ללכת ביחד?
בהרצאה מדבר ביני על נקודות הקונפליקט בין יהודית לדמוקרטית, איפה זה מסתדר ואיפה לא.